Dictee 2014


Het zesde Groot Zutphens Dictee 2014
Voorgelezen op donderdag 20 november 2014

1. De Latijnse School, alwaar zonen van het Zutphense patriciaat hun vrije tijd in een ruimte vol incunabelen op lectrijnen besteedden aan de studie van het liturgische en klassieke Latijn, de mathematica en codicologie, werd in de middeleeuwen bestierd door scholasters, kanunniken van het kapittel van de Sint-Walburgiskerk.
46 woorden

2. Vele duizenden leerlingen hebben in de Torenstad hun middelbareschooltijd doorgebracht om ten langen leste -cognitief beslagen ten ijs- de adolescente fase te beëindigen en om carrière te maken als bijvoorbeeld elektrotechnicus of coupeuse.
33 woorden

3. Hoewel deze Hanzestad wel eens een antroposofisch bolwerk wordt genoemd, met onder meer twee grote vrije scholen volgens Steiners leer, zijn ook andere vernieuwende onderwijstypen, zoals montessorionderwijs en daltonscholen vertegenwoordigd; de Walter Gillijnsschool voor jenaplanonderwijs breidt dit jaar zelfs de accommodatie uit.
42 woorden

4. Op de zondagsschool, fenomeen van de negentiende-eeuwse protestantse orthodoxie, trachtte de catechiseermeester Bijbelteksten en de vraag-en-antwoordhoofdstukjes van de Heidelberger Catechismus met zijn tale Kanaäns in te prenten bij de jongeren, geenszins allen mama’s-kindjes oftewel brave hendriken.
36 woorden

5. Ook in het Zutphense waakt de leerplichtambtenaar erover dat de lessen, het mediathecaire studie- en ophokuur incluis, niet verzuimd worden, maar door vmbo’ers, havoërs en vwo’ers zinvol gevuld worden met gebruikmaking van smartphones en iPads: er dient ge-sms’t en gewhatsappt te worden!
42 woorden

6. Sinds het college van B en W twee jaar geleden besloot de subsidiëring van de Muzehof in vier jaar tijd snel af te bouwen, laten muziekdocenten, zoals de akoestischegitaardocent en de cellolerares, zich als zzp'ers inhuren.
44 woorden

7. Onder auspiciën van de Historische Vereniging Zutphen startte recentelijk de geüpgradede cursus Zutphenkunde die opleidt tot zutphanoloog.
17 woorden